A inclusión nos contos

No marco do “I Congreso de Mediación Lectora”, Ángeles Parrilla amosounos o seu traballo de análise do grao de inclusión nos contos. Analizou a través de diversas historias tradicionais os prexuízos, valores ocultos e discriminacions de todo tipo que subxacen en contos suposta e aparentemente inocuos.