Apuntaste?

Da igual o momento, o lugar ou a compaña. Sempre hai tempo para gozar dun bo libro. E se é no Salón, mellor.