LECTURAS COMPARTIDAS: Crear e dinamizar clubs de lectura na aula (10 h.)

Esta iniciativa pretendeu ofrecer unha axuda ao profesorado que quere iniciarse, ou perfeccionar, a creación e desenvolvemento dun club de lectura nos centros de ESO e Bacharelato. Baseándose en experiencias sólidas e exitosas de xestión de clubs, cinco profesionais do ensino e da xestión de bibliotecas escolares ofreceron distintas perspectivas, técnicas, loxísticas, de contido e recursos sobre a posta en marcha dun club de lectura. O curso foi impartido en cinco sesións de dúas horas cada unha, de 18,00 a 20,00 horas do 6 ao 10 de novembro no Pazo da Cultura de Pontevedra.

Impartiron as sesións: Cristina Novoa (responsable da Asesoría das Bibliotecas Escolares da Xunta de Galicia), Gracia Sactorum (Trafegando Ronseis), Concha Costas (Comando Le, en Gondomar), Julio César Abalde (Club do IES Ribeira do Louro) e Anxos Rial (Clubs de Lectura do Sánchez Cantón)

 

PODCASTING: RADIO E  ANIMACIÓN Á LECTURA (10 h.)

A temática que se desenvolverá, neste curso introdutorio ao podcasting tratará os seguintes aspectos:

 • Concepto de podcast e características
 • Uso do podcast en educación: consumidores e creadores
 • Plataformas de podcasting
 • Xéneros
 • Aplicacións e clientes de escritorio para xestión e consumo de podcasts
 • Elementos da linguaxe radiofónica
 • Escaleta e guión
 • Gravación e edición de audio con software/apps gratuitas
 • Distribución de podcasts: plataformas, blogs e redes

O curso está orientado a que cada participante elabore unha peza de audio que poida funcionar de xeito individual, pero que tamén se poida integrar nun podcast conxunto.

Docentes: Alberto Dafonte Gómez e Xabier Martínez Rolán

O curso será impartido en catro sesións na semana do 13 de novembro. O reparto de horas será:

 • Luns 2 horas (de 18:00 a 20:00)
 • Martes 2,5 horas (de 18:00 a 20:30)
 • Mércores 2,5 horas (de 18:00 a 20:30)
 • Xoves 3 horas (de 17:30 a 20:30)

Os cursos Terán lugar na Facultade de Audiovisuais do Campus de Pontevedra.

O código do curso no CAFI é o P1702029

LINGUAXE AUDIOVISUAL E ANIMACIÓN LECTORA (12 h.)

A temática que se desenvolverá neste curso introdutorio á linguaxe audiovisual tratará os seguintes aspectos:

PARTE 1. Introdución á audiovisual

 • Fases da produción audiovisual; modelo tradicional preprodución, produción e postproducción
 •  Audiovisual no Ensino aplicado á promoción lectora

PARTE 2: Audiovisual en redes sociais

 • Plataformas de distribución de contido: creación de canle youtube: BOOKTUBERS
 • Ferramentas de enriquecemento de vídeos

PARTE 3: Creadores de audiovisual

 • Elementos da linguaxe audiovisual
 • Guión
 • Gravación e edición de vídeo con teléfonos móbiles

Docentes: Alberto Dafonte Gómez e Luis Emilio Fernández Santiago Gómez

O curso será impartido en catro sesións na semana do 20 de novembro. O reparto de tres horas por día, de luns a xoves, de 17,30 a 20.30h.

A formación terán lugar na Facultade de Audiovisuais do Campus de Pontevedra.

O código do curso no CAFI é o P1702030