LINGUAXE AUDIOVISUAL E ANIMACIÓN LECTORA (12 h.)

A temática que se desenvolverá neste curso introdutorio á linguaxe audiovisual tratará os seguintes aspectos:

PARTE 1. Introdución á audiovisual

  • Fases da produción audiovisual; modelo tradicional preprodución, produción e postproducción
  •  Audiovisual no Ensino aplicado á promoción lectora

PARTE 2: Audiovisual en redes sociais

  • Plataformas de distribución de contido: creación de canle youtube: BOOKTUBERS
  • Ferramentas de enriquecemento de vídeos

PARTE 3: Creadores de audiovisual

  • Elementos da linguaxe audiovisual
  • Guión
  • Gravación e edición de vídeo con teléfonos móbiles

Docentes: Alberto Dafonte Gómez e Luis Emilio Fernández Santiago Gómez

O curso será impartido en catro sesións na semana do 20 de novembro. O reparto de tres horas por día, de luns a xoves, de 17,30 a 20.30h.

A formación terán lugar na Facultade de Audiovisuais do Campus de Pontevedra.

O código do curso no CAFI é o P1702030