PODCASTING: RADIO E  ANIMACIÓN Á LECTURA (10 h.)

A temática que se desenvolverá, neste curso introdutorio ao podcasting tratará os seguintes aspectos:

 • Concepto de podcast e características
 • Uso do podcast en educación: consumidores e creadores
 • Plataformas de podcasting
 • Xéneros
 • Aplicacións e clientes de escritorio para xestión e consumo de podcasts
 • Elementos da linguaxe radiofónica
 • Escaleta e guión
 • Gravación e edición de audio con software/apps gratuitas
 • Distribución de podcasts: plataformas, blogs e redes

O curso está orientado a que cada participante elabore unha peza de audio que poida funcionar de xeito individual, pero que tamén se poida integrar nun podcast conxunto.

Docentes: Alberto Dafonte Gómez e Xabier Martínez Rolán

O curso será impartido en catro sesións na semana do 13 de novembro. O reparto de horas será:

 • Luns 2 horas (de 18:00 a 20:00)
 • Martes 2,5 horas (de 18:00 a 20:30)
 • Mércores 2,5 horas (de 18:00 a 20:30)
 • Xoves 3 horas (de 17:30 a 20:30)

Os cursos Terán lugar na Facultade de Audiovisuais do Campus de Pontevedra.

O código do curso no CAFI é o P1702029