O dicionario da Real Academia Galega defíne a REVOLUCIÓN como o cambio profundo e brusco das estruturas políticas, sociais e económicas dunha sociedade; levantamento ou sublevación popular que busca un cambio, pero tamén, un cambio rápido e profundo en calquera cousa.

Por iso podemos falar das revolucións concretas e recoñecidas polo nome do país no que se produciron aínda que moitas veces a súa onda de expansión chegara a moitos outros, como a revolución francesa ou a rusa, a mexicana ou a de abril en Portugal. Outras, supoñen un cambio a nivel científico ou tecnolóxico como a industrial, tecnolóxica ou informática. Outras fundamentais, máis lentas e que están en pleno proceso, pero tamén transformadoras como a feminista, a pacifista ou ecoloxista.

A palabra revolución ten carisma, especialmente cando non leva apelido. É un termo que nos remite á utopíaá busca dun futuro mellor, á crenza de que outro mundo é posible,  e ponnos no camiño da transformación da realidade que desde o Salón cremos que se pode e que se debe facer tamén a través dos libros.

Que así sexa!