O SALON logo V BCO
O SALON logo V BCO

Política de Privacidade

Quen somos

A dirección da nosa páxina web é: https://www.salondolibro.gal.

a) Datos de contacto do responsable del tratamento

Concello de Pontevedra, Rúa Michelena 30, 36002 Pontevedra

b) Datos do delegado de protección de datos

dto.cliente@conversia.es

c) Finalidade do tratamento

Organización de concursos, rexistro para a adquisición de entradas

d) Base xurídica na que lexitimamos o tratamento de datos personais

Consentimento da persoa interesada

e) Cederanse os datos a terceiros e/ou existirán transferencias internacionais de datos

Non están previstas cesións a terceiros nin transferencias internacionais de datos

f) Prazo de conservación dos datos

Durante o prazo estritamente necesario para cumprir ca normativa agás de existir obriga legal de conservación. Ademais, será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

g) Dereitos dos interesados

Acceso, rectificación, limitación do tratamento, supresión, portabilidade e oposición/revogación e a presentar reclamación ante as autoridades de control.