O SALON logo V BCO
O SALON logo V BCO

Escolas Unesco 2024

A maxia das palabras. REDE PEA UNESCO

Este ano desde o Salón quixemos festexar os 25 anos de maxia de vida deste evento pedindolle a escolas de todo o mundo que celebremos en conxunto o 2 de abril, Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil. E como o imos celebrar? Pois amosando a nosas lecturas favoritas, recomendando os libros que foron especiais para nós, facendo do libro e da lectura un lugar de encontro e intercambio, unha forma de coñecer o mundo, unha festa…  Pedimos a colaboración á rede PEA Unesco para que nos amosen o que len os nenas e nenas de todo o mundo. Temos unha chea de vídeos que vos iremos amosando ata chegar ao 2 de abril. Moitas grazas, coma sempre, pola colaboración co Salón TV. Viva a lectura como punto de conexión entre diferentes linguas e culturas! 

Este año desde O Salón hemos querido celebrar los 25 años de magia y lectura de este evento pidiendo a colegios de todo el mundo que celebremos colaborativamente el 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. ¿Y cómo vamos a celebrarlo? Pues compartiendo nuestras lecturas favoritas, recomendando los libros que han sido especiales para nosotros. Como siempre, buscamos  hacer del libro y de la lectura un lugar de encuentro e intercambio, una manera de conocer el mundo, una fiesta… Pedimos la colaboración de la Red PEA Unesco para que nos muestren lo que leen niñas y niños de todo el mundo. Tenemos una gran cantidad de vídeos que os iremos mostrando hasta llegar al 2 de abril. Muchas gracias, como siempre, por la colaboración con Salón TV. ¡Vive la lectura como punto de conexión entre diferentes lenguas y culturas!

This year from O Salón we wanted to celebrate the 25 years of magical life of this event by asking schools all over the world to celebrate together on April the 2nd, International Children’s and Youth Book Day. And how are we going to celebrate? Well, showing our favorite readings, recommending the books that were special to us, making books and reading a place of meeting and exchange, a way of getting to know the world… We asked for the collaboration of the PEA Unesco network so that show us what children and young people around the world are reading. We have a lot of videos that we will show you until we reach April the 2nd. Thank you very much, as always, for the collaboration with Salón TV. Live reading as a meeting point between different languages and cultures!

 

Playlist

55 Videos