O texto está en todas partes

A lectura en formato dixital foi o tema que abordado na segunda conferencia da penúltima xornada do Congreso Internacional de Mediación Lectora. Despois da charla do brasileiro Volnei Canónica sobre o seu país, foi o turno de Lucas Ramada, Luisa Martínez e Bea López que, baixo o título de Novos camiños cara a lectura, falaron sobre o cambio nos hábitos de lectura provocados pola revolución dixital.

O experto en lectura dixital e novos soportes da Universidade Autónoma de Barcelona, Lucas Ramada, comezou a súa exposición dicindo que todo é susceptíbel de ser considerado texto, desde unha carta, ata unha imaxe ou unha tatuaxe. E pensa que a sociedade atópase agora ante o desafía de ter que seleccionar as boas obras dixitais para recomendar a súa lectura. A representante da empresa de divulgación científica Ceo Aberto, Bea López, engadiu un novo ingrediente á lectura dixital, que é a lectura computacional, relacionada coa informática e a robótica. Neste senso, a responsable de cultura científica do CSIC, Luísa Martínez, defendeu tamén a lectura científica, que se pode combinar con contos aos que logo se lle da unha explicación relacionada coa ciencia.