Unha nova forma de ler

Ler xa non é coller un libro, abrilo e interpretar as súas oracións. Agora é algo máis amplo e abstracto. É unha das conclusións que sacamos dos cinco obradoiros que tivemos hoxe no Congreso Internacional de Mediación Lectora. O experto en lectura dixital e novos soportes da Universidade Autónoma de Barcelona, Lucas Ramada, foi o que fixo máis fincapé na revolución da lectura dixital e tratou de exxplicar ao seu público que para costumbrarse a ler obras dixitais fai falla experiencia, pois é algo moi novo en comparación cos libros que xa forman parte do noso ADN. Para rematar, Ramada presentou unha obra interactiva que rompe co paradigma de novela lineal ao que estamos máis afeitos.

Noutro seminario estivo Montse Pena para falar de feminismo na literatura infantil e xuvenil. Alertou á seu público, maioritariamente feminino e futuras mestras, que unha novela por ter unha protagonista feminina non é feminista, pois moitas historias agochan condutas, comportamentos ou culturas machistas. Como por exemplo os contos clásicos, mais non hai que deixalos de lado, basta con actualizalos, cambiarlle o final ou o rol dalgunha das personaxes para facelo máis instrutivo.

A portuguesa Ana Pessoa ofreceu unha clase mestra sobre escritura creativa na que presentou ao seu alumnado unha maneira diferente, revolucionaria, de escribir e contar historias. Rede Espora, pola súa banda, presentou unha obradoiro de radio onde as e os participantes tiveron que producir e realizar un programa radiofónico. E Miguel Silva, falou dunha nova maneira de promocionar a lectura: os booktubers, persoas que se graban en vídeo falando de obras literarias que por algún motivo consideran oportuno reflexionar sobre elas ou recomendalas.