UN CARTEL CON MOITA ARTE

CHAMADA A ILUSTRADORES/AS GALEGOS/AS

 

Como xa anunciamos nestes meses, a data de celebración da XXIII edición do Salón será entre o 11 e o 27 de marzo de 2022, terá como temática A ARTE e como cultura convidada, Euskadi. Seguindo o camiño iniciado o pasado ano, trala crise pola COVID-19, como apoio ao sector creativo galego, o cartel da XXIII edición do Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil farase en base á selección de portfolios de ilustrador@s galeg@s e tamén a ilustrador@s de calquera outra procedencia que residan e realicen a súa actividade profesional en Galicia.

A escolla farase en base a un dossier de non menos de dez ni máis de trinta ilustracións que cada ilustrador/a seleccionará dentro do traballo recente (con independencia de que esas imaxes foran ou non publicadas) e que consideren que máis poden encaixar co público infantil e xuvenil ao que vai destinado o Salón e a temática proposta.

Dos dossieres recibidos valorarase a calidade técnica, compositiva, a adecuación ao público infantil e xuvenil das obras, o universo creativo do artista e a potencialidade do seu traballo, independentemente da súa traxectoria previa. Terase en conta a orixinalidade e a capacidade comunicativa do conxunto do seu traballo.

O/A ilustrador/a seleccionado/a terá un máximo de vinte días, a partir do momento de comunicación da súa escolla, para presentar a súa proposta de cartel, adaptado ao modelo base do cartel, cun tamaño de arquivo de 40x60cm (con 3mm de sangrado por cada lado), formato: TIFF
Resolución: 600 ppp. Modelo de cor: CMYK.

Antes de entregar a ilustración final, o/a ilustrador/a seleccionado/a proporcionará á organización do Salón un ou varios bosquexos do mesmo, que terán que ser aprobados pola dirección artística do Salón. A ilustración resultante deste proceso será a imaxe do cartel da edición de 2022 do Salón.

A recepción de propostas comezará o xoves 23 de decembro de 2022 e pecharase o xoves  5 de xaneiro de 2022 ás 23:59 h. A achega de portfolios será ao email:  

salondolibro@pontevedra.gal

As persoas que decidan candidatarse terán que enviar un dossier en formato PDF cunha selección de entre 10 e 30 ilustracións recentes e un breve CV onde se indique lugar de nacemento e lugar de residencia actual. Se o documento excede os 6 Mb, deberase facer a través de envío de enlace de descarga de wetransfer ou servizo similar.

Un equipo de traballo formado por especialistas do ámbito da ilustración, literatura infantil e xuvenil, deseño gráfico e da comunicación visual escollerán unha única proposta, coa posibilidade de deixar unha opción finalista, se o consideran oportuno.

Os resultados da escolla publicaranse nas páxinas web: www.pontevedra.eu e www.salondolibro.gal, e a persoa seleccionada será contactada vía correo-e pola organización do Salón.

O ILUSTRADOR OU ILUSTRADORA seleccionado/a recibirá a cantidade 3.000€ brutos (*) pola encarga de traballo, que abonará o Concello de Pontevedra unha vez entregado o documento final co cartel rematado e previamente aceptado pola dirección artística do Salón.

O Concello de Pontevedra empregará a imaxe do cartel exclusivamente para a promoción e comunicación da XXIII edición do Salón a través dos medios habituais: impresión do cartel e o seu uso en lonas, catálogos, web… 

– De conformidade coa vixente lexislación española, a encarga de traballo estará suxeita á retención do IRPF, que será asumido pola persoa que desenvolva a encarga de traballo.

X
X