Lingua para curar

 

Meu pobre! O oso de peluche está maliño. Non entende moi ben o que lle din porque fala italiano. Menos mal que as amigas de Mater Lingua apréndenos  os nomes das partes do corpo e das posibeis doenzas nesa lingua no obradoiro L’ospedale dei Pupazzi. Xa podemos entendelo, atendelo e curalo. Listo para xogar. Amais tivemos unha visita sorpresa: Orbil!