Haikus, por Cristina Corral

Hai xusto dez días que celebrabamos no Salón Virtual o Día da Poesía. Pero para nós todos os días merecen seres celebrados cun poema, cun verso…ou cun Haiku. Sabedes o que son os Haikus? Pois poemas breves, de orixe xaponesa, con tan só tres versos: de cinco, sete e cinco sílabas. Pro a nosa a amiga poeta Cristina Corral Soilán explícao moito mellor e ademais proponnos un reto… Animádesvos, poetas?

#EuQuedoNaCasa #OrbilQuedaNaCasa #OSalónVirtual #CulturaNaCasa